SKOK-Kredyty dla zadłużonych

Prowizja przy szybszej spłacie? Tak, ale pod pewnymi warunkami!

Branie kredytu bankowego, obwarowanego przepisami prawa bankowego, jest niezwykle skomplikowane. Przy tym pożyczka od instytucji pozabankowej wydaje się być bułką z masłem. Czasami jednak okazuje się, że niekoniecznie cała umowa stanowi prostą zagadkę dla konsumenta. Co warto wiedzieć o prowizji przy wcześniejszej spłacie zadłużenia?

Prowizja przy spłacie kredytu dla zadłużonych SKOK i innych

Kredyty dla zadłużonych SKOK są wyjątkowym rodzaje kredytów i mogą podlegać pod inne przepisy, bliższe przepisom prawa bankowego. Tymczasem pozostałe pożyczki, np. chwilówki czy pożyczki pozabankowe ratalne, bez problemu podlegają zapisom artykułu 50 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku:

  1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
  2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1 % spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.
  3. W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5 % spłacanej części kwoty kredytu.
  4. Prowizja, o której mowa w ust. 1–3, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Niemożność ustalenia prowizji

Zatem, jak już widzieliśmy, przy pożyczkach z instytucji pozabankowych, wyłączając jednak z tego kredyty dla zadłużonych SKOK, prowizja może zostać ustalona, oczywiście pod pewnymi warunkami. Ma to za zadanie chronić pożyczkobiorców. Tymczasem jednak inne przepisy tej ustawy mówią także o niemożności ustalenia prowizji. Wówczas po prostu nie przysługuje ona pożyczkodawcy i o tym z pewnością trzeba pamiętać.