Czym zajmuje się KIR? Jakie ma prawa?

Czym zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa?

KIR jest niezwykle ważną instytucją państwową, która sprawuje kontrolę i opiekę nad rynkiem finansowym w Polsce. Dostarcza usługi bankowe do wielu sektorów, w tym oprócz bankowego, również do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, sądów oraz do administracji publicznej. Krajowa Izba Rozliczeniowa zarządza przepływem pieniężnym, a także sprawuje kontrolę nad systemem rozliczeń elektronicznych.

Najważniejsze zadania Krajowej Izby Rozliczeniowej

Polski rynek finansowy działa sprawnie przede wszystkim dzięki narzędziom i usługom dostarczanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Powołana została w 1992 roku przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski. Jej najważniejszymi zadaniami są:

  • zapewnienie szybkich i niezawodnych, a także bezpiecznych rozliczeń międzybankowych w złotówkach i EUR
  • dostarczanie i wdrażanie usług, których celem jest wsparcie aktywności sektora bankowego krajowej administracji publicznej
  • tworzeniem usług i produktów wspierających dział Research and Development (R&D), który zajmujące się badaniami i rozwojem krajowego systemu finansowego w Polsce
  • dostarczanie usług i narzędzi, które mają za zadanie wspierać i poprawiać wydajność krajowych transakcji bezgotówkowych (zarówno tych wykonywanych kartą, jak i poprzez aplikację lub bankowość internetową).

Elektroniczny system obsługi rozliczeń transakcji ELIXIR

Model rozliczeniowy zaprojektowany i nadzorowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową opiera się na sesjach przychodzących i wychodzących, którymi można wykonywać przelewy, polecenia zapłaty i czeki za pośrednictwem bankowości internetowej. To bardzo łatwa i prosta forma umożliwiająca również transakcje międzybankowe. Oprócz standardowej usługi, dostępna jest również możliwość wykonania natychmiastowego przelewu poprzez Express Elixir. Proces od zlecenia do zaksięgowania trwa maksymalnie 30 minut, a najwyższa kwota transakcji to 100 000 złotych. Płatności tym systemem dokonywane są w złotówkach, a za możliwość skorzystania z usługi niektóre banki żądają dodatkowej opłaty.