kredyty dla dłużników na dowód

Czy możliwe jest otrzymanie kredytu na dowod dla zadluzonych w BIK i KRD?

BIK i KRD to bazy działające na różnych zasadach, z których korzystają instytucje finansowe w celu oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania konkretnemu klientowi. Każda z nich zbiera różne informacje, które mogą wpłynąć pozytywnie na decyzję instytucji lub negatywnie. Która z tych baz może przyczynić się do udzielenia zobowiązania, a kiedy sprawi, że wniosek zostanie rozpatrzony na naszą niekorzyść?

Specyfika BIK

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które zostało założone przez Związek Banków Polskich i banki prywatne. Zadaniem BIK’u jest gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów instytucji finansowych. Oznacza to, że do BIK trafiają informacje nie tylko o opóźnieniu w spłacie zobowiązania, ale również o regulowaniu rat w terminie. Na podstawie takich informacji instytucja może upewnić się, że ma do czynienia z solidnym klientem, bądź też, że historia kredytowa wnioskującego jest negatywna i nie udzielić zobowiązania.

Czym jest KRD?

Jak sama nazwa wskazuje KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników to pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej. Instytucja zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem danych o dłużnikach. Widnienie w bazie ma charakter negatywny i z pewnością wpłynie na odmowę ze strony banków i wszystkich tych instytucji, które ocenę zdolności klienta opierają o informacje pochodzące z baz.

Jak otrzymać kredyt na dowod dla zadłużonych w BIK i KRD?

Jednym ze sposobów jest  kredyt na dowod dla zadłużonych w BIK i KRD jest poręczyciel, który ma dobrą zdolność kredytową. Poręczenie w tej sytuacji pełni dwie funkcje:

  1. poświadczenie o solidności kredytobiorcy

  2. zabezpieczenie firmy pożyczkowej przed startą finansową.

Art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. wskazuje bowiem, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.1

Niektóre firmy pożyczkowe oferują również chwilówki dla osób zadłużonych. Otrzymywane są one na oświadczenie o dochodach.