SKOK-Kredyty dla zadłużonych

Prowizja przy szybszej spłacie? Tak, ale pod pewnymi warunkami!

Branie kredytu bankowego, obwarowanego przepisami prawa bankowego, jest niezwykle skomplikowane. Przy tym pożyczka od instytucji pozabankowej wydaje się być bułką z masłem. Czasami jednak okazuje się, że niekoniecznie cała umowa stanowi prostą zagadkę dla konsumenta. Co warto wiedzieć o prowizji przy wcześniejszej spłacie zadłużenia?

Prowizja przy spłacie kredytu dla zadłużonych SKOK i innych

Kredyty dla zadłużonych SKOK są wyjątkowym rodzaje kredytów i mogą podlegać pod inne przepisy, bliższe przepisom prawa bankowego. Tymczasem pozostałe pożyczki, np. chwilówki czy pożyczki pozabankowe ratalne, bez problemu podlegają zapisom artykułu 50 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku:

 1. Kredytodawca może zastrzec w umowie prowizję za spłatę kredytu przed terminem, pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 2. Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1 % spłacanej części kredytu, jeżeli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza jeden rok.
 3. W przypadku gdy okres, o którym mowa w ust. 2, nie przekracza jednego roku, prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 0,5 % spłacanej części kwoty kredytu.
 4. Prowizja, o której mowa w ust. 1–3, nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą kredytu przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy, a także nie może być wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Niemożność ustalenia prowizji

Zatem, jak już widzieliśmy, przy pożyczkach z instytucji pozabankowych, wyłączając jednak z tego kredyty dla zadłużonych SKOK, prowizja może zostać ustalona, oczywiście pod pewnymi warunkami. Ma to za zadanie chronić pożyczkobiorców. Tymczasem jednak inne przepisy tej ustawy mówią także o niemożności ustalenia prowizji. Wówczas po prostu nie przysługuje ona pożyczkodawcy i o tym z pewnością trzeba pamiętać.

szczegółowa umowa dla pożyczkobiorcy

Czym charakteryzuje się pożyczka bez konta bankowego?

Jeśli chcesz pożyczać pieniądze i co miesiąc spłacać stałą kwotę, jedną z opcji jest pożyczka osobista. Oto, o czym musisz wiedzieć, zanim pożyczysz i jak upewnić się, że otrzymasz najlepszą ofertę dla siebie.

Co to jest pożyczka bez konta bankowego?

Pożyczki osobiste to pożyczki udzielane przez bank lub innego pożyczkodawcę, które nie są zabezpieczone przed jakimkolwiek aktywem, takim jak dom, działka czy aktywa firmowe. Pożyczki na oświadczenie bez konta bankowego są również znane jako pożyczki niezabezpieczone lub pożyczki bez zabezpieczenia.

Pożyczki osobiste – plusy

Instytucje pozabankowe oferują szereg rozwiązań, które charakteryzują się kilkoma rzeczami:

 • Jesteś w stanie pożyczyć więcej niż za pomocą obciążenia karty kredytowej.
 • Zwyczajowa spłata pożyczki bez konta bankowego na oświadczenie jest zazwyczaj stałą kwotą każdego miesiąca, co ułatwi prowadzenie budżetu.
 • Oprocentowanie, które płacisz w ramach pożyczki osobistej, jest zazwyczaj stałe. Warto jednak sprawdzić, gdyż taka sytuacja nie ma miejsca zawsze. Należy także zapoznać się z RRSO.
 • Możesz wybrać, jak długo chcesz spłacić pożyczkę. Pamiętaj, że długość pożyczki wpłynie na kwotę, którą obciążasz odsetkami. Im dłuższy okres kredytowania, tym więcej odsetek trzeba będzie oddać.
 • Możesz skonsolidować kilka długów w jedną pożyczkę osobistą, potencjalnie obniżając miesięczne koszty spłaty. Ale bądź ostrożny, ponieważ może to oznaczać wydłużenie czasu trwania pożyczki, a tym samym oznaczać będzie zapłatę większej kwoty.

Na co uważać przy braniu pożyczki bez konta bankowego?

Być może nie otrzymasz reklamowanej stopy procentowej. Być może zobaczysz reprezentatywną wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Przy okazji może okazać się, że pożyczka może mieć nieco mniej korzystne zapisy. Warto pamiętać, że jeśli zdolność kredytowa i bogata historia kredytowania nie świadczą o Tobie najlepiej, możesz otrzymać gorszą stawkę procentową.

Dlatego zawsze zdecyduj się na porównanie ofert oraz na przeczytanie oferty na spokojnie i uważnie – niezależnie od tego, gdzie jesteś. Wiele firm oferuje dobre, uczciwe warunki, jednak niektóre celują w nierozwagę konsumentów.

umowa kredytowa

Czym jest umowa pożyczki? Jak ją respektować?

Pożyczki o wartości większej niż 1000 złotych powinny być udokumentowane w formie umowy pożyczki zawartej między dwoma stronami. Zaleca się jednak, by w każdej sytuacji pożyczka miała formę pisemną, a nie ustną, ponieważ choć ta druga również jest wiążąca, to w sytuacjach konfliktowych o wiele trudniej udowodnić swoje racje. Umowę pożyczki sporządzić można w kilku krokach.

Umowa pożyczki między stronami

Podpisanie umowy pożyczki między stronami sprawia, że pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić taką sama ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości w wyznaczonym czasie. Pożyczkobiorca otrzymuje na własność przedmiot pożyczki, staje się jego właścicielem, jednak wyłącznie tymczasowo, ponieważ musi zgodnie z umową ją zwrócić.

Dokument zaleca się sporządzić przy wartości pożyczki, która wynosi co najmniej 1000 złotych, bez względu na to, kim jest pożyczkodawca. Dzięki temu umowa pożyczki będzie mogła stanowić dowód w sprawie, jeśli między stronami dojdzie do konfliktu.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Aby dokument był ważny i stanowił niepodważalny argument w udowodnieniu swoich racji, treść musi zawierać odpowiednie informacji. W umowie pożyczki powinny znaleźć się:

 • data i miejsce zawarcia umowy pożyczki
 • wskazanie stron umowy oraz ich danych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, na przykład seria i numer dowodu osobistego, PESEL, a w przypadku działalności gospodarczej adres siedziby firmy, NIP, numer do wpisu KRS)
 • szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu pożyczki
 • warunki zwrotu pożyczki
 • warunki wypowiedzenia pożyczki
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy
 • podpis stron.

Szczegółowe określenie tych pozycji pozwoli przygotować się na każdą sytuację – zarówno przedwczesnego zwrotu pożyczki, jak i uchylania się od uregulowania ustalonych rat. Istotne dla ważności dokumentu jest to, by podpisały go obie strony.

Kiedy nie zgadzać się na poręczenie pożyczki?

Poręczenie pożyczki jest przyjęciem odpowiedzialności finansowej za osobę, której pieniądze są pożyczane w sytuacji, kiedy nie będzie ona spłacać zaciągniętego zobowiązania. Bardzo łatwo jest zostać gwarantem, jednak o wiele trudniej jest zmierzyć się z rzeczywistością wtedy, gdy faktycznie spada na nas konieczność płacenia nie swojego kredytu. Warto zatem zastanowić się przed podjęciem ostatecznej decyzji, a w przypadku zgody wiedzieć, jak negocjować najbardziej korzystne dla siebie warunki.

Nie bój się powiedzieć: NIE!

Chęć niesienia pomocy bliskim jest bardzo duża. Mimo tego należy pamiętać, że w trudnych sytuacjach często zostajemy sami ze swoimi problemami. Aby uniknąć ponoszenia konsekwencji za błędy innych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim własne dobro.

Warto odmówić wtedy, kiedy osoba zwracająca się o pomoc wzbudza wątpliwości. Mając przekonanie, że może nie być wypłacalna wobec banku nie należy godzić się na poręczenie. W takich sytuacjach najczęściej obowiązek spłacania pożyczki spada na gwaranta i wpływa niekorzystnie nie tylko na jego sytuację finansową, ale również plany na przyszłość.

Planując wzięcie pożyczki lub kredytu na własny cel również warto odmówić. Godząc się na poręczenie stajemy się współdłużnikami, co zaniża zdolność kredytową. Nie wspominając już o sytuacji, kiedy nasz budżet nie jest wstanie wytrzymać zobowiązań związanych z pożyczką kogoś innego, przez co sami wpadamy w problemy finansowe.

Stwórz zabezpieczenie przed podpisaniem umowy

Jeśli jednak z różnych powodów zdecydujesz się na poręczenie, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Wiele banków i instytucji pozwala negocjować warunki dotyczące gwaranta. Może on domagać się uwzględnienia w umowie, że jego obowiązkiem będzie spłacenie wyłącznie samej wartości pożyczki, bez odsetek i dodatkowych kosztów, na przykład ubezpieczenia. Niektóre instytucje przystają również na zmniejszenie okresu odpowiedzialności, która trwa na przykład tylko przez ¼ lub ½ okresu kredytowania.

 

Dużo więcej informacji finansowo-kredytowych znajdą państwo na stronie https://salvusmoney.pl/

Wyniki badań barometr Providenta 2018

Kształtowanie się świadomości finansowej w Polsce jest na coraz wyższym poziomie. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób chce oszczędzać, jednak wciąż duża liczba z nich nie wie, jak to robić. Provident od kilku lat prowadzi badania na ten temat, a ich wyniki pozytywnie zaskakują.

Czy Polacy oszczędzają?

Zachowania finansowe w Polsce kształtują się coraz lepiej. Zdecydowana większość badanych, bo niemal 80 proc. zadeklarowało, że chce oszczędzać oraz że zabezpieczenie finansowe jest bardzo ważne. To dobry znak i dowód na to, że Polacy zaczynają poważnie myśleć o swoich finansach. Barometr Providenta wykazuje jednak, że spośród osób badanych, aż 35 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet nie posiadają oszczędności, mimo tego że mają świadomość tego, jak bardzo jest to istotne. Wynika to przede wszystkim z braku umiejętności zarządzania pieniądzem. Planowanie budżetu domowego to podstawa w tworzeniu zabezpieczenia na wypadek nieplanowanych wydatków. Niepokojące jest to, że wśród badanych mniej uwagi do oszczędzania przykuwa młodzież i osoby, które dopiero się usamodzielniły.

Jaka suma jest wystarczająca?

Według barometru Providenta aż 25 proc. badanych zadeklarowało, że odpowiednim zabezpieczeniem byłaby kwota od 2000 do 5000 złotych. Osoby, które wskazywały najwyższe sumy, około 10 000 złotych, to właściciele firm lub zajmujący wysokie stanowiska. Na wysokość wskazanych oszczędności wpływ ma także stopień wykształcenia, status materialny, obecne zarobki oraz miejsce zamieszkania. Kwoty wskazywane w wynikach badań z roku na rok są coraz większe.

Brak oszczędności wynika z braku wiedzy

Z budowaniem poduszki finansowej problem ma aż 40 proc. badanych. Dotyczy to przede wszystkim braku wiedzy. Zdecydowanie większy odsetek Polaków nie ma świadomości, jak ważne jest oszczędzanie. Osoby, które decydują się gromadzenie zabezpieczenia finansowego mają problem z konsekwencją w działaniu. Rozwiązaniem jest dokładne planowanie domowego budżetu oraz działanie według zamierzonych postanowień.