Wyniki badań barometr Providenta 2018

Kształtowanie się świadomości finansowej w Polsce jest na coraz wyższym poziomie. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób chce oszczędzać, jednak wciąż duża liczba z nich nie wie, jak to robić. Provident od kilku lat prowadzi badania na ten temat, a ich wyniki pozytywnie zaskakują.

Czy Polacy oszczędzają?

Zachowania finansowe w Polsce kształtują się coraz lepiej. Zdecydowana większość badanych, bo niemal 80 proc. zadeklarowało, że chce oszczędzać oraz że zabezpieczenie finansowe jest bardzo ważne. To dobry znak i dowód na to, że Polacy zaczynają poważnie myśleć o swoich finansach. Barometr Providenta wykazuje jednak, że spośród osób badanych, aż 35 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet nie posiadają oszczędności, mimo tego że mają świadomość tego, jak bardzo jest to istotne. Wynika to przede wszystkim z braku umiejętności zarządzania pieniądzem. Planowanie budżetu domowego to podstawa w tworzeniu zabezpieczenia na wypadek nieplanowanych wydatków. Niepokojące jest to, że wśród badanych mniej uwagi do oszczędzania przykuwa młodzież i osoby, które dopiero się usamodzielniły.

Jaka suma jest wystarczająca?

Według barometru Providenta aż 25 proc. badanych zadeklarowało, że odpowiednim zabezpieczeniem byłaby kwota od 2000 do 5000 złotych. Osoby, które wskazywały najwyższe sumy, około 10 000 złotych, to właściciele firm lub zajmujący wysokie stanowiska. Na wysokość wskazanych oszczędności wpływ ma także stopień wykształcenia, status materialny, obecne zarobki oraz miejsce zamieszkania. Kwoty wskazywane w wynikach badań z roku na rok są coraz większe.

Brak oszczędności wynika z braku wiedzy

Z budowaniem poduszki finansowej problem ma aż 40 proc. badanych. Dotyczy to przede wszystkim braku wiedzy. Zdecydowanie większy odsetek Polaków nie ma świadomości, jak ważne jest oszczędzanie. Osoby, które decydują się gromadzenie zabezpieczenia finansowego mają problem z konsekwencją w działaniu. Rozwiązaniem jest dokładne planowanie domowego budżetu oraz działanie według zamierzonych postanowień.